Aforismos del ocaso dospuntocerista (lxxi)

No només és més dospuntzerisme banal. Podemos és, serà, clarament un enemic d’Internet.

Arnau Fuentes

Los Comentarios han sido desactivados.